HELIOS CUP 2017

VI WAKACYJNY TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO

„HELIOS CUP 2017” Ustronie Morskie

Regulamin turnieju

Organizator:

Turniej tenisowy zorganizowany zostaje przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji Ustronie Morskie oraz Akademię Sportu i Rekreacji Kołobrzeg.  

Kierownik turnieju - Piotr Mikulski, Marek Jankowiak, Aleksandra Kasprzyk-Ratajczak.

Miejsce turnieju:

Korty tenisowe (dwa odkryte korty o nawierzchni sztucznej trawy) położone w Centrum Sportowo Rekreacyjnym HELIOS Ustronie Morskie ul.Polna 3;

Termin zawodów:  05 sierpień 20176r.

Od około  10.00 planowane są wpisy na listę zgłoszonych i potwierdzonych zawodników oraz ich weryfikacja.

O godz. 10.30 zamykamy listę startową i rozpoczynamy losowanie.

Zapisy przyjmowane są do dnia 04 Sierpnia 2017r. do godz. 15.00. Przy wpisywaniu na listę decyduje kolejność zgłoszeń telefonicznych i emailowych (data i godzina zgłoszenia). Każde zgłoszenie telefoniczne chętnego zawodnika musi być potwierdzone informacją SMS na nr tel. 696154907 lub zgłoszeniem emailowym na adres: kontakt@akademiasport.pl

Przy zapełnieniu całej listy zasadniczej, pozostali chętni zapisani będą na listę zapasową. Zawodnik z listy zapasowej może wziąć udział w turnieju w przypadku niestawienia się na czas (do 10.30) zawodnika z listy głównej lub przy braku pozytywnej weryfikacji.

Około 11.00 planowane jest rozpoczęcie gier zasadniczych. Punktacja gier zostanie przedstawiona w momencie zamknięcia listy i zależna będzie od ilości chętnych uczestników.   Planowane zakończenie gier – 19.00.

Zgłaszając się do udziału w turnieju każdy uczestnik potwierdza brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w rozgrywkach.

Najpóźniejsza godzina rozpoczęcia turnieju w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych – 12.00. Po tej godzinie w przypadku utrzymujących się niesprzyjających warunków pogodowych turniej zostanie odwołany.

Cel zawodów:

Celem turnieju jest propagowanie aktywnego i zdrowego spędzania wolnego czasu podczas wypoczynku wakacyjnego oraz popularyzacja tenisa ziemnego wśród turystów wypoczywających w Ustroniu Morskim.

Turniej ma charakter zajęć rekreacyjnych i przeznaczony jest tylko dla osób nie zajmujących się sportowo tenisem ziemnym. Oznacza to, że w turnieju nie biorą udziału zawodnicy, instruktorzy, trenerzy posiadający licencję Polskiego Związku Tenisowego i inne osoby uprawiające tenis na poziomie sportowym.  Zawody przeznaczone są tylko dla osób grających amatorsko i rekreacyjnie w tenisa ziemnego.

Kategorie: turniej rozgrywany będzie w formule OPEN – zarówno kobiety jak i mężczyźni jednocześnie biorą udział w przedziale  wiekowym od 15lat wzwyż.

System rozgrywek

System rozgrywek – pucharowy. Każdy uczestnik rozegra minimum 2 mecze w turnieju. Organizator zastrzega ograniczoną ilość miejsc osób biorących udział w turnieju do 20 (decyduje kolejność zgłoszeń).

Wpisowe na turniej:  50.00zł płatne przy weryfikacji u kierownika turnieju

Nagrody dla uczestników turnieju:

       Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymują pamiątkowy dyplom i medal, upominki BABOLAT oraz wejściówki na       basen CSiR HELIOS (na czas trwania turnieju)

      Dodatkowo:

I miejsce: nagroda finansowa 300.00zł, upominek BABOLAT, pamiątkowa koszulka z turnieju, puchar, medal, dyplom, 

II miejsce: nagroda finansowa 150.00zł, upominek BABOLAT, pamiątkowa koszulka z turnieju, medal, dyplom,

III miejsce: nagroda finansowa 100.00zł, upominek BABOLAT, pamiatkowa koszulka z turnieju, medal, dyplom,