Szkoła pływania Kołobrzeg
Pływanie dla dzieci
Pływanie dla dorosłych

Pływanie jako forma rekreacji dostępna jest człowiekowi w każdym wieku – począwszy od najmłodszych lat a skończywszy w wieku starczym. Jako proces dydaktyczny wydawać by się było przede wszystkim, że odnosi się do dzieci i młodzieży. W naszej szkole łamiemy ten stereotyp – uczymy od NIEMOWLAKA do SENIORA i to z powodzeniem. Prowadzona poprawnie nauka powinna w swoim założeniu wywierać pozytywny wpływ nie tylko na umiejętności  utylitarne-techniczne pływania, ale również podnosić ogólny poziom sprawności fizycznej człowieka, doskonalić takie cechy psychiczne i wolicjonalne jak: odwagę, zdecydowanie, systematyczność, zdyscyplinowanie.

Przydatne linki