SANDRA SPA TENIS CUP POGORZELICA 2021

WAKACYJNY TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO

„SANDRA SPA TENIS CUP 2021” Pogorzelica

Regulamin turnieju

Organizator:

Turniej tenisowy zorganizowany zostaje przez Kompleks Wczasowy Sandra Spa Pogorzelica oraz Akademię Sportu i Rekreacji Kołobrzeg.  

Kierownik turnieju - Piotr Mikulski,  

Miejsce turnieju:

Korty tenisowe (dwa odkryte korty o nawierzchni sztucznej trawy) położone w Kompleksie Wczasowym Sandra Spa Pogorzelica ul.Wojska Polskiego 3,

Termin zawodów:  07 sierpień 2021r.

Do około  9.30 planowane są wpisy na listę zgłoszonych i potwierdzonych zawodników, ich weryfikacja oraz losowanie.

O godz. 10.00 planowane jest rozpoczęcie pierwszych gier.

Zapisy przyjmowane są do dnia 06 sierpień 2021r. do godz. 20.00. Ilość uczestników w turnieju ograniczona jest do 20 z racji dostępności tylko dwóch kortów tenisowych. Przy wpisywaniu na listę decyduje kolejność zgłoszeń telefonicznych i emailowych (data i godzina zgłoszenia). Każde zgłoszenie telefoniczne chętnego zawodnika musi być potwierdzone informacją SMS na nr tel. 696154907 lub zgłoszeniem emailowym na adres: kontakt@akademiasport.pl

Przy zapełnieniu całej listy zasadniczej, pozostali chętni zapisani będą na listę zapasową. Zawodnik z listy zapasowej może wziąć udział w turnieju w przypadku niestawienia się na czas (do 9.30) zawodnika z listy głównej lub przy braku pozytywnej weryfikacji.

Około 10.00 planowane jest rozpoczęcie gier zasadniczych. System gier i punktacja gier zostanie przedstawiona w momencie zamknięcia listy i zależna będzie od ilości chętnych uczestników. Planowane zakończenie gier – 19.00.

Zgłaszając się do udziału w turnieju każdy uczestnik potwierdza brak przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w rozgrywkach.

Najpóźniejsza godzina rozpoczęcia turnieju w przypadku niesprzyjających warunków pogodowych – 12.00. Po tej godzinie w przypadku utrzymujących się niesprzyjających warunków pogodowych turniej zostanie odwołany. Zapasowy termin turnieju – 08.08.2021r.

Cel zawodów:

Celem turnieju jest propagowanie aktywnego i zdrowego spędzania wolnego czasu podczas wypoczynku wakacyjnego oraz popularyzacja tenisa ziemnego wśród turystów wypoczywających w Pogorzelicy.

Turniej ma charakter zajęć rekreacyjnych i przeznaczony jest tylko dla osób uprawiających amatorsko tenis ziemny. Oznacza to, że w turnieju nie biorą udziału zawodnicy, instruktorzy, trenerzy posiadający licencję Polskiego Związku Tenisowego i inne osoby uprawiające tenis na poziomie zawodowym.  

Zawody przeznaczone są tylko dla osób grających amatorsko i rekreacyjnie w tenisa ziemnego.

Kategorie: turniej rozgrywany będzie w formule OPEN – zarówno kobiety jak i mężczyźni jednocześnie biorą udział w przedziale  wiekowym bez limitów wiekowych (sugerowany minimalny wiek – powyżej 10 lat, tj. od kategorii „żółtej” wg. Tenis 10).   

System rozgrywek

System rozgrywek zależny jest od ilości uczestników a preferowany jest pucharowy.

Każdy uczestnik rozegra minimum 2 mecze w turnieju.

Organizator zastrzega ograniczoną ilość miejsc osób biorących udział w turnieju do 20 (decyduje kolejność zgłoszeń).

Wpisowe na turniej:  50.00zł płatne przy weryfikacji u kierownika turnieju

Nagrody dla uczestników turnieju:

Puchar, medale, dyplomy, pamiątki reklamowe.

 

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania turnieju w przypadku niewystarczającej ilości uczestników lub niesprzyjających warunków pogodowych.