WRACAMY DO GRY TENISOWEJ !!!

Drodzy uczniowie.

W związku z otwarciem kortów tenisowych od 4 Maja 2020 w II etapie przywracania aktywności w Polsce, wracamy z zajęciami tenisowymi w Akademii Sportu i Rekreacji. Z uwagi na dopuszczeniu do użytku tylko kortów otwartych i półotwartych, przenosimy nasze zajęcia (do czasu otwarcia kortów zakrytych) na korty otwarte w Kołobrzegu przy ul.Kasprowicza 13. Mamy do dyspozycji korty o nawierzchni sztucznej trawy oraz mączki ceglanej.

W związku z powyższym grafik zajęć ulega nieznacznym modyfikacjom i wstępnie przedstawia się następująco:

- grupa ŻÓŁTA piłka – wt 18.00 i pt 18.00

- grupa ZIELONA piłka – wt 17.00 i pt 17.00

- grupa POMARANCZOWA piłka – wt 16.00 i pt 16.00

Przy niesprzyjających warunkach pogodowych zajęcia będziemy przenosić na bieżąco na dogodne dla wszystkich dni i godziny tak, aby w sposób bezpieczny i efektywny prowadzić treningi w odpowiedniej ilości.

W związku z całokształtem sytuacji oraz zmienionymi warunkami treningowymi, zmianie (pomniejszeniu) ulęgają również opłaty za zajęcia i odpowiednio wynoszą:

- zaj grupowe 2 x tygodniu = 210.00zl/m-c

- zaj 1 x tygodniu = 120.00zl/m-c

- jednorazowe zajęcia z grupie – 30.00zl

- indywidualne zaj – 70.00zl + koszt kortu

- indywidualne zajęcia grupowe – 40.00 zl/os+ koszt kortu.

Osoby mające nadpłaty finansowe z miesiąca Marzec 2020 (jak wszyscy w połowie miesiąca przerwaliśmy zajęcia ) będą mieli oczywiście pomniejszone opłaty bieżące (do indywidualnego kontaktu i uzgodnienia).

Bardzo proszę o zapoznanie się z poniższymi procedurami obowiązującymi podczas pandemii CO ID 19 dla klubów tenisowych i graczy, które skrupulatnie będziemy przestrzegać podczas zajęć, aby w sposób maksymalnie bezpiecznie prowadzić zajęcia treningowe:

Procedury postepowania i zasady treningu, jakie musza obowiazywac w klubach tenisowych w czasie trwania pandemii Covid-19:

Klienci indywidualni:

- Korty rezerwujemy telefonicznie
- Korzystamy tylko i wyłącznie z osobistego sprzętu treningowego
- Obowiązuje zasłanianie twarzy (maseczka skrywająca nos i usta) do momentu dotarcia do kortu, natomiast przebywając na korcie tenisowym nie ma obowiązku zakrywania twarzy. Po zakończeniu gry i opuszczeniu kortu należy ponownie nałożyć maseczkę.
- Rekomendujemy przyjście na obiekt w stroju sportowym (szatnie bedą zamknięte)
- Obowiązuje limit 4 osób na korcie
- Rekomendowane jest systematyczne oskarżanie rąk - obowiązkowe przy wejściu na obiekt i po zakończeniu gry.
- Konieczna jest rezygnacja z procedury podawania sobie ręki po grze.
- Po zakończeniu gry rekomendowane jest nie zwłoczne opuszczenie obiektu.

Zawodnicy:

- Obowiązkowe przyjście na obiekt w stroju sportowym, nie korzystanie z szatni na terenie obiektu (szatnie zamknięte)
- obowiązuje zasłanianie twarzy w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast zawodnik przybywający na korcie nie ma obowiązku zakrywania twarzy
- Na korcie mogą przebywać tylko dwie osoby - zawodnik-zawodnik; zawodnik-trener lub maksymalnie dwóch zawodników na korcie i jeden trener.
- zbieramy piłki tylko przy pomocy tub
- konieczna jest rezygnacja z procedury podawania sobie ręki po grze.
- Do odwołania obowiązuje zakaz przebywania na obiekcie rodziców zawodników ze względu na konieczność ograniczenia ilości osób przebywających w tym samym czasie na obiekcie.

Zajęcia Grupowe w Klubie (Grupy dziecięce)

- zajęcia dla 4 osobowych grup dziecięcych, na korcie może brać udział w treningu maksymalnie czwórka dzieci plus jeden trener


- obowiązkowe zasłanianie twarzy (maseczki zasłaniające nos i usta) w trakcie zajęć!
- obowiązkowe przyjście na obiekt tenisowy w stroju sportowym, nie korzystania z szatni na terenie obiektu ( szatnie zamknięte)
- do odwołania obowiązuje zakaz przebywania na obiekcie rodziców dzieci - ze względu na konieczność ograniczenia ilości osób przybywających w tym samym czasie na obiekcie.

 

Zdaje sobie doskonale sprawę, iż po tak długiej przerwie od aktywności fizycznej i tenisa oraz przy tak wielu obostrzeniach i znaków zapytań start naszych zajęć może wydawać się trudny, ale jestem przekonany ze jest to słuszna decyzja. Wszyscy potrzebujemy zdrowego ruchu fizycznego – a zwłaszcza dzieci, a przy zachowaniu narzuconych obostrzeń zdołamy pozytywnie wystartować. Również fakt, iż obok boisk piłkarskich dla amatorów zostały dopuszczone przez Rząd korty tenisowe należy traktować jako swoiste wyróżnienie w światku sportowym.

Proszę o zwrotne informacje o przystąpieniu dzieci do zajęć.